Styrelsen och kontaktpersoner

Thérèse Söderström
Ordförande
e-post: therese_112@hotmail.com

Werner Glatz
Sekreterare
Tel. 0413-542320
e-post: lena.werner.glatz@telia.com

Evy Nilsson
Kassör
Tel. 0413-544270
e-post: evy@passagen.se

Annika Åxman
Vice ordförande
Tel. 0418 80164  070 6465217
e-post: teatergruppentibbe@gmail.com

Andreas Möller
Styrelseledamot
e-post: tillandreas@yahoo.com

Marie-Louise Nerius
Styrelseledamot
Tel. 0435-91344

Nelly Åxman
Ersättare
Tel. 0418-80164

Anders Clevestad
Ersättare