Nu kan alla Tibbar boka teaterbiljetter genom Tibbes teaterombud till ett lägre pris.

Malmö Stadsteater – kontakta Astrid Nilsson
Helsingborgs stadsteater – kontakta Annika Åxman
Ett tips är att titta på teatrarnas hemsidor för att hålla sig uppdaterad vad det gäller deras repertoar. Prenumerera på deras nyhetsbrev!

www.helsingborgsstadsteater.se
www.malmostadsteater.se

Allmän information

Medlemsavgift 200:- per år för vuxen medlem (50:- går till bygdegårdsföreningen)

Medlemmar i vuxengruppen som deltar i aktiviteter under professionell ledning betalar förutom medlemsavgift en terminsavgift på 300:-

Barn/ungdomsgruppens deltagare betalar 300:- per termin, i denna summa ingår medlemsavgift och teateraktiviteter under ledning.

Tibbes bankgiro: 5111-0435 Glöm inte att ange namn och adress.

Bilersättning Kan efter överenskommelse utbetalas när medlem använt egen bil för att ta sig till ett arrangemang som Tibbe står för på annan plats än i Röstånga, likaså vid transport av exempelvis material och kulisser som är nödvändiga för verksamheten. Ersättningen är 18.50/mil.

Gruppens arbete bygger i huvudsak på ideella insatser och publikens uppskattning är lönen!

Gruppen har försäkring tecknad hos Nordeuropa försäkring genom lokalrevyer i Sverige (www.lis.nu)

Försäkringen gäller endast om medlemsavgift är betald.

Tibbe är medlem i ATR – Amatörteaterns riksförbund (www.atr.nu)